Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

Szilvásvárad Község Önkormányzata
3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
Tel.: 36/816-233
Fax.: 36/816-229
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.onkormanyzat.szilvasvarad.hu

Hivatali kapu rövid név: SZVONK
KRID: 540859915
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Szilvásvárad Község Önkormányzata
Képviselő-testület
Hajmási András
Hócza László
Lassán Ákos
Pap Attila
Poczik Viktor
Sáfrány Tiborné

Ügyrendi Bizottság
Lassán Ákos elnök
Hajmási András
Poczik Viktor

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Sáfrány Tiborné elnök
Hócza László
Hajmási András
Muhelné Kovács Judit
Poczikné Turai Beatrix
Szaniszló László polgármester 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
Tel.: +36 36 816 233
Fax: +36 36 816 229
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pap Attila alpolgármester
Dobosné dr. Kvesztár Henrietta jegyző 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
Tel.: +36 36 816 233
Fax: +36 36 816 229
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal
A Hivatal feladata: Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik továbbá az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
A Hivatalt a jegyző vezeti.
A Hivatal székhelye: 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
A Hivatal állandó jelleggel működő kirendeltsége: 3349 Nagyvisnyó, Fő u. 12.

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző: Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

Székhely hivatal, Ügyintézés helye:
3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
Hivatali kapu rövid név: SZVKJ
KRID: 405048715

Kereskedelmi igazgatás – szálláshely üzemeltetés
Lakcímnyilvántartás
Titkársági és igazgatási feladatok
Ügyintéző: Demeter Dénes: 36/816-233/21

Adóigazgatás
Kereskedelmi igazgatás – kereskedelmi tevékenységek
Hagyatéki ügyek
Ügyintéző: Kormosné Fónagy Csilla: 36/816-233/23

Szociális ügyek
Ügyintéző: Sáfrány Éva: 36/816-233/28

Szociális ügyek
Anyakönyvi igazgatás
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok
Egyéb hatósági igazgatási ügyek
Ügyintéző: Dobosné dr. Kvesztár Henrietta: 36/816-233

Köztisztasággal és közterülettel kapcsolatos ügyek
Ügyintéző: Kormos József: 30/697-4618

Gazdasági vezető
Ügyintéző: Kovácsné Tóth Gabriella: 36/816-233/22

Gazdasági ügyintéző
Anyakönyvi igazgatás
Ügyintéző: Sáfrány Rózsa: 36/816-233/27

Gazdasági ügyintéző
Ügyintéző: Varró Anna: 36/816-233/29

Gazdasági ügyintéző
Ügyintéző: Fazekasné Surjánszky Zsuzsanna: 36/816-233/26

Nagyvisnyó Községi Kirendeltség
Hivatali kapu rövid név: SZVNV
KRID: 747751705

Ügyintézés helye: 3349 Nagyvisnyó, Fő út 12.

Szociális ügyek
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok
Lakcímnyilvántartás
Ügyintéző: Szert-Máté Nikoletta: 36/351-174/101

Adóigazgatás
Hagyatéki ügyek
Ügyintéző: Kapui Zoltánné: 36/351-174/103

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Gazdálkodó szervezet: BÉLKŐ Nonprofit, Közhasznú, Területfejlesztési Kft.
Gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés
Gazdálkodó szervezetek képviselője: Kovács Ervinné ügyvezető
Önkormányzati részesedés mértéke: 9,41%

Gazdálkodó szervezet: Bükk Hajtány Kft.
Gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: turisztikai szolgáltatás
Gazdálkodó szervezetek képviselője:Tari Szabolcs ügyvezető
Önkormányzati részesedés mértéke: 40%

A szerv által alapított közalapítvány nincs.
ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ
Szerk.: Szaniszló László polgármester

Önkormányzat által alapított költségvetési szerv neve, székhelye: Szilvásvárad és Nagyvisnyó Községek Óvodai Társulás 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1
Képviselője: Szaniszló László elnök
Társulás által alapított költségvetési szerv neve, székhelye: Szilvásváradi Manóvár Óvoda 3348 Szilvásvárad, Park u. 2.
Alapító okirat száma: 9/2013. (II.25.) TT Határozata

Hivatali kapu rövid név: MOVI
KRID: 642849738
Vezető:
Színné Kaczvinszki Éva
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 36 816 227
Főbb feladatok, szolgáltatások: Óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés


Önkormányzat által alapított költségvetési szerv neve, székhelye: Szilvásvárad és Térsége Szociális Társulás 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
Képviselője: Csőgér Bálint elnök
Társulás által alapított költségvetési szerv neve, székhelye: Szilvásváradi Szociális Szolgáltató Központ 3348 Szilvásvárad, Miskolci út 7.
Alapító okirat száma: Szv/15-13/2016/Szv.
Működési engedély: HE/SZGY/77-11/2016. HE/SZGY/96-12/2016
Vezető: Szaniszlóné Molnár Emese Diána
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 36 786 097

Hivatali kapu rövid név: SZSZSZK
KRID: 475432961
Főbb feladatok, szolgáltatások: Szociális étkeztetés, Idősek nappali ellátása, Család és Gyermekjóléti szolgáltatások, Házi segítségnyújtás

Szilvásvárad Község Önkormányzata

Ellátja a jogszabályban ráruházott és az általa vállalt feladat- és hatásköröket.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező, továbbá általa pénzügyi forrásai figyelembe vételével önként vállalt feladat- és hatásköröket, így különösen:

 • helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
 • tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
 • közterület-felügyeleti hatáskör; o helyi településrendezés, településfejlesztés;
 • helyi településrendezési szabályok megalkotása;
 • ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök ellátása;
 • egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása;
 • óvodai ellátás;
 • szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 • a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
 • saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás; o helyi adóval kapcsolatos feladatok;
 • sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
 • közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
 • nemzetiségi ügyek.

Szilvásvárad Község Önkormányzata önként vállalt feladatai különösen:

 • fogorvosi ellátás és
 • társulás keretében a nappali szociális ellátás biztosítása.

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete szerint:

„27. § (1) A képviselő-testület Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hozott létre, melynek feladata – az Mötv. 84. § (1) bekezdésére tekintettel az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.
(2) A hivatalt a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében a polgármester irányítja.
(3) A Közös Hivatalt a jegyző vezeti.
(4) A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza az egységes hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munka- és ügyfélfogadásának rendjét.
(5) A polgármester a (4) bekezdésre vonatkozó előterjesztését a jegyző ajánlásainak messzemenő figyelembevételével teszi meg.
(6) A hivatal a jegyző által elkészített és a Képviselő-testületek által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat szerint működik, amely a hivatal feladatait és belső szervezetét, valamint a dolgozók közötti munkamegosztás részletes szabályait tartalmazza.
(7) A hivatal köteles ellátni a bizottságok működésével kapcsolatos, a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott feladatokat.
(8) A Közös Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. „

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. L. törvény stb.
 • Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2014. (II.04.) önkormányzati rendelete
 • Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti – és Működési Szabályzata
 • Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

Igazgatási ügyek:
Birtokvédelmi eljárás
Hagyatéki eljárás
Működési engedély
Telepengedély
Kifüggesztési eljárás (termőföld elővásárlási/ elő-haszonbérleti jog gyakorlása érdekében)

Szociális ügyek:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Települési támogatás

Adóügyek:
Gépjárműadó
Helyi iparűzési adó
Magánszemélyek kommunális adója
Talajterhelési díj
Idegenforgalmi adó
Számlaszámok az adó befizetéséhez


Anyakönyvi ügyek:
Apai elismerő nyilatkozat
Születés anyakönyvezése
Házasságkötés
Haláleset anyakönyvezése
Hazai anyakönyvezés
Anyakönyvi kivonat illetéke
Névmódosítás, névváltoztatás

Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
Városgondozás Eger Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3300 Eger, Homok utca 26.
+36 36 513 200
egrihulladek.hu

Ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés
Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.
+36 48 514 500
3646 Bélapátfalva, IV. Béla út 1.
+36 36 354 133
www.ervzrt.hu

Köztemető fenntartása
Szilvásvárad Község Önkormányzata
Dallos Tiborné
+36 36 355 622
+36 30 972 1579

Köztisztasági feladatok
Szilvásvárad Község Önkormányzata
Kormos József
+36 30 697 4618

ÖNKORMÁNYZATI HÍRMONDÓ

Facebook

Kövessen minket Facebookon is!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Szilvásvárad anno

Szilvásvárad Anno képekben

Elérhetőségek

Vegye fel velünk a kapcsolatot
3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.
+36 36 816 233
+36 36 816 234
+36 36 816 229
info@szilvasvarad.hu
© 2017 Szilvásvárad Önkormányzat. Minden jog fenntartva. Designed by swebdesign.hu

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.